Waarom en wanneer moet u personeel screenen?

Als werkgever is er grote verantwoordelijkheid bij de beoordeling van de betrouwbaarheid als het gaat om nieuw personeel. Een veel gebruikt instrument is de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 

Het is raadzaam om medewerkers te screenen voor functies waarbij de betrouwbaarheid belangrijk is. Enkele voorbeelden zijn managers met bevoegdheden, medewerkers welke werken met kwetsbare groepen, medewerkers welke met geld en goederen werken, medewerkers met toegang tot gevaarlijke stoffen en uiteraard wanneer medewerkers werken met vitale infrastructuur en de veiligheid. Voor een aantal functies, zoals in functies in de kinderopvang – is een screening zelfs wettelijk verplicht.

Vooral wanneer er een risico is voor de samenleving is het van belang om altijd een screening uit te voeren. Ook in de IT/ Security worden er steeds meer screenings verplicht.

Wat is een VOG?

Screening houdt in dat een werkgever informatie opvraagt over een sollicitant of werknemer om zo een inschatting te maken van zijn integriteit.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen risico is voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie. Een VOG zal toegekend worden wanneer er geen strafbaar feit is gepleegd dat belangrijk is voor de functie.

Aanvragen VOG

Het aanvragen van een VOG gaat erg gemakkelijk en is via enkele klikken te regelen, bijvoorbeeld via VOG loket. Vaak krijg je de aanvraag ook volledig vergoed van je werkgever.

Alle aanvragen worden behandeld door Justis. Justis (de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid) is de enige instantie met bevoegdheid om de VOG-aanvragen te behandelen.

Screenings profiel

Er zijn verschillende soorten als het gaat om het screenings profiel, vele ook afhankelijk van de functie en het bedrijf. Zo zijn er acht risicogebieden waaronder:

  • Informatie
  • Geld
  • Goederen
  • Diensten
  • Zakelijke transacties
  • Proces
  • Aansturen organisatie
  • Personen

Naast de algemene screeningsprofielen zijn er ook een aantal specifieke profielen welke zijn gericht op speciale beroepsgroepen.

Vorig artikelDe beste foto’s maken met je telefoon? Zo doe je dat
Volgend artikelRobotica: wat houdt dit vakgebied precies in?