Wat is de aankomende Bitcoin Halving, en wanneer is het?

Volgende week is het zover en staat de Bitcoin Halving op de planning. Maar wat is nu de Bitcoin Halving en wanneer kunnen we het verwachten?

De Bitcoin mining staat voor volgende week op de planning en is een van de grotere gebeurtenissen in crypto van het jaar.

Wat is de Bitcoin Halving?

Voor de mining van Bitcoins krijgen de miners een beloning. Op dit moment krijgen de miners per blok 12,5 aan Bitcoins. In de whitepaper van Bitcoin is er een techniek toegepast om de koers positief te stimuleren. Iedere 210.000 blokken ( ongeveer iedere 4 jaar) is er een halvering van de beloning tijdens het minen. Hiermee zal de munt schaarser worden. De koersstijging moet dit verlies goed maken.

Inmiddels zijn we bij de derde cyclus terecht gekomen en is de derde halvering aanstaande. Hiermee daalt de reward van het minen van 12,5 BTC naar 6,25 BTC per blok. De laatste Bitcoin zal op het huidige tempo  rond het jaar 2140 gemined worden.

Een gevolg van de halvering van de vergoeding voor miners is dat is dat het duurder wordt om nieuwe bitcoins in omloop te brengen. Hierbij gaat de Bitcoin instroom trager draaien.

Eerdere halvings

In 2012 en 2016 was er een halving. Bij deze gebeurtenissen volgde een koersstijging, nu is het lastig om het verleden te vergelijken met de huidige situatie omdat tijden compleet anders zijn en niet zijn te vergelijken. In vergelijking met vier jaar geleden is de Bitcoin ongeveer 20 keer zo hoog.

Gevolgen voor de miners

Het aanmaken van bitcoin is kostbaar. Het kost namelijk computerkracht en energie. Miners verdienen geld wanneer de inkomsten hoger zijn dan de mining kosten. De kosten zijn voor een groot deel de apparatuur en de energiekosten welke de miners verbruiken. Na de Bitcoin halving verdienen de miners nog maar de helft per block. Wanneer de prijs van de Bitcoin blijft stijgen zullen de inkomsten hetzelfde zijn. Ook de rol van de transactiekosten kan groten w orden. Zo blijven miners toch nog een voldoende beloning krijgen.

Wanneer is de Halving?

Bij block 630.000 zal de halving plaatsvinden. Op moment van schrijven zijn we op block 629.812. Zoals we het nu  bekijken is op moment van schrijven over 1 dag en 6 uur de halving. Een countdown is te vinden op de site van Coinmarketcap.